Standard Svensk standard · SS 4410505

Tillförlitlighet - Ordlista

Status: Gällande

Omfattning
Ordlistan omfattar termer och begrepp som hänför sig till tillförlitlighetstekniken och som är användbara inom alla teknikområden.

Ämnesområden

Elektroteknik Kvalitet Allmänt Allmänt Elektroteknik


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Dependability - Terminology

Artikelnummer: STD-29397

Utgåva: 3

Fastställd: 2000-12-12

Antal sidor: 63

Ersätter: SS 4410505