Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14644-1

Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 1: Klassificering av luftburna partiklar (ISO 14644-1:1999)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14644-1:2016

Ämnesområden

Arbetsplatsluft (13.040.30) Rena rum och rena zoner (13.040.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of airborn particulates (ISO 14644-1:1999)

Artikelnummer: STD-25126

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-28

Antal sidor: 23

Ersätts av: SS-EN ISO 14644-1:2016