Standard Svensk standard · SS-EN 45544-1

Arbetsplatsluft - Direktvisande mätinstrument för gaser och ångor - Del 1: Allmänna krav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 45544-1:2015

Ämnesområden

Arbetsplatsluft (13.040.30) Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 1: General requirements and test methods

Artikelnummer: STD-27029

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-22

Antal sidor: 23

Ersätts av: SS-EN 45544-1:2015