Standard Svensk standard · SS 28426

Luftundersökningar - Utsläpp till luft - Bestämning av koncentration och massflöde stoft i gaskanaler - Manuell gravimetrisk metod

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13284-1 , SS-EN 13284-1

Ämnesområden

Allmänt (13.040.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Air quality - Stationary source emissions - Determination of concentration and mass flow rate of particulate material in gas-carrying ducts - Manual gravimetric method

Artikelnummer: STD-10096

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-12-04

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 13284-1 , SS-EN 13284-1