Standard Svensk standard · SS-EN 50291-2

Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 2: Fast installerad elektrisk utrustning för kontinuerlig drift för fast installation i fritidsfordon och liknande utrymmen inklusive fritidsbåtar - Ytterligare provningsmetoder och prestandafordringar

Status: Gällande till 2022-04-26

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50291-2

Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 2: Fast installerad elektrisk utrustning för kontinuerlig drift för fast installation i fritidsfordon och liknande utrymmen inklusive fritidsbåtar - Ytterligare provningsmetoder och prestandafordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 180 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 180 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50291-2

Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 2: Fast installerad elektrisk utrustning för kontinuerlig drift för fast installation i fritidsfordon och liknande utrymmen inklusive fritidsbåtar - Ytterligare provningsmetoder och prestandafordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 180 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 180 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test methods and performance requirements

Artikelnummer: STD-3334476

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-22

Gällande till: 2022-04-26

Antal sidor: 15

Parallell utgåva: SS-EN 50291-2