Standard Svensk standard · SS-EN 50291-1

Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 1: Provningsmetoder och prestandafordringar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 50291-1 Tillägg: SS-EN 50291-1 A 1

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements

Artikelnummer: STD-3334475

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-22

Antal sidor: 23

Ersätter: SS-EN 50291

Ersätts av: SS-EN 50291-1