Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7029

Akustik - Statistisk fördelning av hörtrösklar som en funktion av ålder (ISO 7029:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 7029:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7029

Akustik - Statistisk fördelning av hörtrösklar som en funktion av ålder (ISO 7029:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard tillhandahåller beskrivande statistik över hörtrösklar för olika åldersgrupper. Den specificerar följande data för alla audiometriska frekvenser från 125 Hz till 8 000 Hz och för grupper av otologiskt normala personer i åldersområdet från och med 18 år till och med 70 år:
a) förväntade medianvärden för hörtrösklar relativt medianvärdet för hörtröskeln vid 18 års ålder;
b) den förväntade statistiska fördelningen över och under medianvärdet.
Dessa data kan tillämpas för att uppskatta omfattningen av hörselnedsättning orsakad av en specifik faktor i en grupp människor. En sådan jämförelse är giltig om den undersökta gruppen består av personer som är otologiskt normala med undantag för effekten av den specifika faktorn som studeras. Bullerexponering är ett exempel på en sådan specifik faktor och för denna tillämpning benämns utvalda data ur denna internationella standard "Databas A" i ISO 1999.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7029

Akustik - Statistisk fördelning av hörtrösklar som en funktion av ålder (ISO 7029:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Statistical distribution of hearing thresholds as a function of age (ISO 7029:2000)

Artikelnummer: STD-29427

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-26

Antal sidor: 25

Ersätter: SS-EN 27029

Ersätts av: SS-EN ISO 7029:2017