Standard Svensk standard · SS-EN 1434-5:2015

Värmemätare - Del 5: Provning för bedömning av överensstämmelse och verifiering

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1434-5:2015+A1:2019

Omfattning
This European Standard specifies initial verification tests for heat meters. Heat meters are instruments intended for measuring the energy which in a heat-exchange circuit is absorbed (cooling) or given up (heating) by a liquid called the heat-conveying liquid. The heat meter indicates the quantity of heat in legal units.

Electrical safety requirements are not covered by this European Standard.

Pressure safety requirements are not covered by this European Standard.

Surface mounted temperature sensors are not covered by this European Standard.

This standard covers meters for closed systems only, where the differential pressure over the thermal load is limited.

Ämnesområden

Värme, kalorimetri (17.200.10) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Termisk energimätare, SIS/TK 407

Internationell titel: Heat meters - Part 5: Initial verification tests

Artikelnummer: STD-8017166

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-11-09

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1434-5:2007

Ersätts av: SS-EN 1434-5:2015+A1:2019