Standard Svensk standard · SS-EN 1434-5:2015+A1:2019

Termisk energimätare — Del 5: Provning för bedömning av överensstämmelse och verifiering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies initial verification tests for thermal energy meters. Thermal energy meters are instruments intended for measuring the energy which in a heat-exchange circuit is absorbed (cooling) or given up (heating) by a liquid called the heat-conveying liquid. The thermal energy meter indicates the quantity of heat in legal units. Electrical safety requirements are not covered by this European Standard. Pressure safety requirements are not covered by this European Standard. Surface mounted temperature sensors are not covered by this European Standard. This standard covers meters for closed systems only, where the differential pressure over the thermal load is limited.

Ämnesområden

Värme, kalorimetri (17.200.10) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Termisk energimätare, SIS/TK 407

Internationell titel: Thermal energy meters - Part 5: Initial verification tests

Artikelnummer: STD-80010111

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1434-5:2015