Standard Svensk standard · SS-EN 13486

Temperaturmätare och termometrar för transport, lagring och distribution av kyld, fryst, djupfryst/snabbfryst mat och glass - Periodisk kontroll

Status: Gällande

Omfattning
The present document sets the verification procedure for temperature recorders and thermometers for measuring the air and the products intended to equip the means used for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream and which comply with standards EN 12830 and EN 13485 (measurement classes and ranges).

Ämnesområden

Instrument för temperaturmätning (17.200.20) Anläggningar och utrustning för livsmedelsindustrin (67.260)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kompressorer, SIS/TK 245

Internationell titel: Temperature recorders and thermometers for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Periodic verification

Artikelnummer: STD-31648

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 13