Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 16610-32:2009

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 32: Robusta profilfilter: Splinesfilter (ISO/TS 16610-32:2009, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16610 specifies the characteristics of robust spline filters for surface profiles.

It specifies in particular how to separate the long and short wave content of a surface profile.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 32: Robust profile filters: Spline filters (ISO/TS 16610-32:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-69167

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-24

Antal sidor: 24