Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6926

Akustik - Referensljudkällor för bestämning av ljudeffektnivåer - Krav på utförande och kalibrering (ISO 6926:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6926:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6926

Akustik - Referensljudkällor för bestämning av ljudeffektnivåer - Krav på utförande och kalibrering (ISO 6926:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6926

Akustik - Referensljudkällor för bestämning av ljudeffektnivåer - Krav på utförande och kalibrering (ISO 6926:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Acoustics - Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels (ISO 6926:2000)

Artikelnummer: STD-30629

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-07-27

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 6926

Ersätts av: SS-EN ISO 6926:2016