Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13474:2003

Akustik - Bestämning av utbredning av impulsljud för bedömning av omgivningsbuller

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 13474:2011

Omfattning
This Technical Specification specifies engineering methods to calculate the average sound immission for a distribution of impulse sound events for the purposes of environmental noise assessment. It is applicable to impulse sounds propagating long distances (e.g. 0,5 km to 30 km) from sources such as mining blasting, artillery firing and bomb explosions using conventional explosives of moderate size (e.g. 0,05 kg to 1 000 kg of TNT equivalent mass). Prevailing meteorological conditions and terrain are considered wherever possible.

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Impulse sound propagation for environmental noise assessment

Artikelnummer: STD-33954

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-23

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-ISO 13474:2011