Standard Svensk standard · SS 219901

Pulvermetallurgi - Sintrade komponenter - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 5755:2012

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Powder metallurgy - Sintered components - Technical delivery requirements

Artikelnummer: STD-21136

Utgåva: 3

Fastställd: 1997-09-05

Antal sidor: 4

Ersätter: SS 219901

Ersätts av: SS-EN ISO 5755:2012