Standard Svensk standard · SS 148101

Pulvermetallurgi - SS-stål 81 01

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 5755:2012

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Powder metallurgy - SS sintered steel 81 01

Artikelnummer: STD-6305

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 4

Ersätter: SIS 148101

Ersätts av: SS-EN ISO 5755:2012