Standard Svensk standard · SS 148030

Pulvermetallurgi - SS-sinterstål 80 30

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 5755:2012

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Powder metallurgy - Sintered steel

Artikelnummer: STD-6301

Utgåva: 1

Fastställd: 1983-06-25

Antal sidor: 4

Ersätts av: SS-EN ISO 5755:2012