Standard Svensk standard · SS 148001

Pulvermetallurgi - SS-sinterjärn 80 01

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 5755:2012

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Powder metallurgy - Sintered iron

Artikelnummer: STD-6297

Utgåva: 2

Fastställd: 1983-06-25

Antal sidor: 4

Ersätts av: SS-EN ISO 5755:2012