Standard Svensk standard · SIS 117002

Stål. Härdbarhetsprovning enligt Jominy

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 642

Ämnesområden

Övrigt (77.040.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Hardenability test by end quenching steel (Jominytest)

Artikelnummer: STD-963

Utgåva: 4

Fastställd: 1976-07-01

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-EN ISO 642