Standard Svensk standard · SS-EN 12441-3

Zink och zinklegeringar - Kemiska analysmetoder - Del 3: Bestämning av bly, kadmium och koppar med spektrometrisk atomabsorptionsmetod

Status: Gällande

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material (77.040.30) Bly, zink, tenn och deras legeringar (77.120.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-31260

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-19

Antal sidor: 13