Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7539-9:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 9: Framtagning och användning av provstavar med sprickanvisning för provning under ökande belastning eller ökande töjning (ISO 7539-9:2003)

Status: Gällande

Omfattning
1.1 This part of ISO 7539 covers procedures for designing, preparing and using pre-cracked specimens for investigating the susceptibility of metal to stress corrosion cracking by means of tests conducted under rising load or rising displacement. Tests conducted under constant load or constant displacement are dealt with in ISO 7539-6.

The term “metal” as used in this part of ISO 7539 includes alloys.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 9: Preparation and use of pre-cracked specimens for tests under rising load or rising displacement (ISO 7539-9:2003)

Artikelnummer: STD-66053

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 40