Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16151:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Accelererad cyklisk provning innefattande exponering i surgjord saltdimma, torr och fuktig atmosfär (ISO 16151:2005)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16151:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16151:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Accelererad cyklisk provning innefattande exponering i surgjord saltdimma, torr och fuktig atmosfär (ISO 16151:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies two accelerated corrosion-test procedures, Methods A and B, for the comparative evaluation of metallic materials with or without permanent corrosion protection or temporary corrosion protection in outdoor salt/acid rain environments. It also specifies the apparatus used. The two tests involve cyclic exposure of the specimens to acidified salt spray, “dry” and “wet” conditions.
The particular advantages of the two tests over conventional accelerated tests, such as the neutral salt spray test (NSS) as specified in ISO 9227 lie in their better ability to reproduce the corrosion that occurs in outdoor salt/acid rain environments. They are also useful for evaluating cosmetic corrosion.>br>
Method A applies to
- metals and their alloys,
- metallic coatings (cathodic),
- anodic oxide coatings, and
- organic coatings on metallic materials. Method B applies to
- steel coated with anodic coatings, and - steel coated with anodic coatings covered with conversion coatings.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16151:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Accelererad cyklisk provning innefattande exponering i surgjord saltdimma, torr och fuktig atmosfär (ISO 16151:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Accelerated cyclic tests with exposure to acidified salt spray, "dry" and "wet" conditions (ISO 16151:2005)

Artikelnummer: STD-66043

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN ISO 16151:2018