Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 16203:2016

Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av metoder för provning av erosionskorrosion i vätskor (ISO/TR 16203:2016, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 16203:2016

Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av metoder för provning av erosionskorrosion i vätskor (ISO/TR 16203:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report provides information on the erosion corrosion test of materials in single-phase flowing liquids and guidance for selection of test methods.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 16203:2016

Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av metoder för provning av erosionskorrosion i vätskor (ISO/TR 16203:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion i jord och vätskor, SIS/TK 146/AG 64

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Guidelines for the selection of methods for erosion-corrosion testing in flowing liquids (ISO/TR 16203:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8023263

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-27

Antal sidor: 24