Standard Svensk standard · SS 212525

Stål - Rundstång, kallbearbetad - Dimensioner och toleranser

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 10278 , SS-EN 10278

Ämnesområden

Stång och valstråd av stål (77.140.60)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Steel - Round bar, cold worked - Dimensions and tolerances

Artikelnummer: STD-6529

Utgåva: 2

Fastställd: 1983-06-25

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN 10278 , SS-EN 10278