Standard Svensk standard · SS-EN 10058:2018

Varmvalsad plattstång av stål - Dimensioner och toleranser för form och dimensioner

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the nominal dimensions and the tolerances on dimensions and shape of hot-rolled steel flat bars and steel wide flats for general purposes. This document is not applicable to spring leaves, see EN 10092-1.

Ämnesområden

Stång och valstråd av stål (77.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions

Artikelnummer: STD-80008159

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-04

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 10058