Standard Svensk standard · SS-EN 10132-1

Kallvalsade smala band för värmebehandling - Tekniska leveransbestämmelser Del 1: Allmänna krav

Status: Gällande

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 1: General

Artikelnummer: STD-27410

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-03

Antal sidor: 14