Standard Svensk standard · SS-EN 10222-2:2017

Smide av stål för tryckbärande anordningar - Del 2: Ferritiska och martensitiska stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10222-2:2017+A1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10222-2:2017

Smide av stål för tryckbärande anordningar - Del 2: Ferritiska och martensitiska stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of this European Standard specifies the technical delivery conditions for forgings for pressure purposes, made of ferritic and martensitic steels with specified elevated temperature properties. Chemical composition and mechanical properties are specified.
NOTE Once this standard is published in the EU Official Journal (OJEU) under Directive 2014/68/EU, presumption of conformity to the Essential Safety Requirements (ESRs) of Directive 2014/68/EU is limited to technical data of materials in this standard and does not presume adequacy of the material to a specific item of equipment. Consequently, the assessment of the technical data stated in this material standard against the design requirements of this specific item of equipment to verify that the ESRs of Directive 2014/68/EU are satisfied, needs to be done. The series EN 10222-1 to EN 10222-5 is structured so that the data related to different materials is in the part allocated for that material. The presumption of conformity to the Essential Safety Requirements of Directive 2014/68/EU depends on both the text in part 1 and the data in part 2, 3, 4 or 5.
General information on technical delivery condition is given in EN 10021.

Ämnesområden

Stål för tryckkärl (77.140.30) Järn-och stålsmide (77.140.85)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10222-2:2017

Smide av stål för tryckbärande anordningar - Del 2: Ferritiska och martensitiska stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties

Artikelnummer: STD-8025998

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-18

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 10222-2 , SS-EN 10222-2

Ersätts av: SS-EN 10222-2:2017+A1:2021