Standard Svensk standard · SS-EN 10028-5:2004

Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 5: Svetsbara finkornstål, termomekaniskt valsade

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10028-5:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10028-5:2004

Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 5: Svetsbara finkornstål, termomekaniskt valsade
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger fordringar för platta produkter för tryckändamål tillverkade av termomekaniskt valsade stål angivna i Tabell 1.
Stålen är inte lämpliga för varmbearbetning.
ANM. Hittills finns inte tillräckligt med data för standardisering av egenskaper vid förhöjd temperatur för dessa stål tillgängliga. Om stålen avses att användas vid sådana temperaturer bör villkoren speciellt överenskommas mellan berörda parter.
De fordringar som anges i EN 10028-1 gäller också.

Ämnesområden

Stål för tryckkärl (77.140.30) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10028-5:2004

Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 5: Svetsbara finkornstål, termomekaniskt valsade
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled

Artikelnummer: STD-37501

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 29

Ersätter: SS-EN 10028-5

Ersätts av: SS-EN 10028-5:2009