Standard Svensk standard · SS-EN 10250-4

Friformsmide för allmänna ändamål - Del 4: Rostfria stål

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av denna europastandard anger de tekniska leveransbestämmelserna för friformsmide, smidda stänger och produkter som är försmidda och färdigställda i ringvalsverk, tillverkade av rostfria stål med ferritisk, martensitisk, austenitisk eller austenit-ferritisk struktur.
NOT 1. De flesta stål i denna del av EN 10250 är identiska med stål specificerade i EN 10088-3 som innehåller mera omfattande information om stålens egenskaper.
Allmänna tekniska leveransbestämmelser anges i EN 10021.

Ämnesområden

Specialstål (77.140.20) Järn-och stålsmide (77.140.85)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Rostfria stål, SIS/TK 135

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-30540

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-10-22

Antal sidor: 18

Finns även på: SS-EN 10250-4

Ersätter: SS 142562 , SS 142302 , SS 142303 , SS 142304 , SS 142321 , SS 142387 , SS 142322