Standard Svensk standard · SS-EN 10164:2005

Stålprodukter med förbättrade deformationsegenskaper i tjockleksriktningen - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 10164:2018

Omfattning
This document specifies through thickness properties and associated test methods for flat products and sections of steel. This document may be applied as a supplement to all product standards for flat products and sections of fully killed steels, except stainless steels. It covers products having a thickness between 15 mm and 400 mm inclusive of steels with a specified minimum upper yield strength ReH or proof strength Rp0,2

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-38607

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-01-28

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 10164

Ersätts av: SS-EN 10164:2018