Standard Svensk standard · SS-EN 10363:2016

Kontinuerlig varmvalsad durkplåt - Toleranser för dimensioner och form

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies tolerances on dimensions and shape for continuously hot-rolled uncoated patterned steel strip and plate/sheet cut of it in nominal thicknesses up to 20 mm inclusive, of non-alloy and alloy steels in accordance with Table 1 (see also Annex A).

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Continuously hot-rolled patterned steel strip and plate/sheet cut from wide strip - Tolerances on dimensions and shape

Artikelnummer: STD-8021811

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-11

Antal sidor: 28