Standard Svensk standard · SS-EN 10346:2015

Kontinuerligt varmmetalliserade platta stålprodukter för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for continuously hot-dip coated products made of low carbon steels for cold forming, of steels for construction, of steels with high proof strength for cold forming and coated with zinc (Z), zinc-iron alloy (ZF), zinc-aluminium alloy (ZA), aluminium-zinc alloy (AZ), aluminium-silicon alloy (AS) or zinc-magnesium alloy (ZM) and for continuously hot-dip coated products made of multiphase steels for cold forming coated with zinc (Z), zinc-iron alloy (ZF), zinc-aluminium alloy (ZA) or zinc-magnesium alloy (ZM) in thicknesses of 0,20 mm ≤ t

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-8014900

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-07-19

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 10346:2009