Standard Svensk standard · SS-EN 10268:2006+A1:2013

Kallvalsade platta produkter av höghållfasta stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to cold rolled uncoated steel flat products for cold forming with high yield strength. The thickness is equal to or less than 3 mm. These products are delivered in sheet, wide strip, slit wide strip, narrow strip or cut lengths obtained from slit wide strip, narrow strip or sheet.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Cold rolled steel flat products with high yield strength for cold forming - Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-99566

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-09-30

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 10268:2006