Standard Svensk standard · SS-EN 10163-3:2005

Leveransbestämmelser för ytbeskaffenhet hos varmvalsad plåt, bredplattstång och profiler av stål - Del 3: Profiler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10163-3:2005

Leveransbestämmelser för ytbeskaffenhet hos varmvalsad plåt, bredplattstång och profiler av stål - Del 3: Profiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
In addition to EN 10163-1 this document specifies the delivery requirements for surface condition of sections to which the European Standards mentioned in Clause 2 apply and applies to all surfaces excluding edges.
NOTE In this document section toes (see EN 10055) are considered as part of the surfaces of a section.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10163-3:2005

Leveransbestämmelser för ytbeskaffenhet hos varmvalsad plåt, bredplattstång och profiler av stål - Del 3: Profiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 3: Sections

Artikelnummer: STD-38606

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-01-28

Antal sidor: 9

Ersätter: SS-EN 10163-3