Standard Svensk standard · SS-EN 10163-2:2005

Leveransbestämmelser för ytbeskaffenhet hos varmvalsad plåt, bredplattstång och profiler av stål - Del 2: Plåt och bredplattstång

Status: Gällande

Omfattning
In addition to EN 10163-1 this document specifies the delivery requirements which apply to the surface condition of hot-rolled plates and surface condition of the faces of wide flats with thicknesses of 3 mm 400 mm special agreements should be made at the time of the order.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 2: Plate and wide flats

Artikelnummer: STD-38605

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-01-28

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-EN 10163-2