Standard Svensk standard · SS-EN 10139

Kallvalsade obelagda mjuka smala band av stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 10139:2016

Omfattning
1.1 Denna europastandard gäller för kallvalsade smala band i rullar och som formatplåt i tjocklekar upp till 10 mm och bredder mindre än 600 mm tillverkade av mjuka, olegerade och legerade stål i enlighet med tabell 1. Dessa produkter är avsedda för kallformning. De passar även till ytbeläggning. Å andra sidan är de inte avsedda för härdning med efterföljande anlöpning. 1.2 Denna europastandard omfattar inte kallvalsade platta produkter, i synnerhet inte nedanstående produkter, för vilka separata standarder redan finns: – kallvalsad icke orienterad elektroplåt (EN 10106) – orienterad elektroplåt (EN 10107) – icke slutglödgat stålband för konstruktion av magnetiska kretsar (EN 10126 och EN 10165) – kallvalsat smalband för tillverkning av fjädrar (EURONORM 132) – höghållfasta stål för kallformning (EN 10268) – kallvalsade obelagda lågkolhaltiga platta produkter av stål för kallformning (EN 10130) – kallvalsad tunnplåt (EN 10205) – plåt och band för emaljering (EN 10209)

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Cold rolled uncoated mild steel narrow strip narrow strip for cold forming - Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-22514

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-05-15

Antal sidor: 53

Ersätter: SS 212830 , SIS 141160 , SIS 141265

Ersätts av: SS-EN 10139:2016