Standard Svensk standard · SS-EN 10067

Varmvalsad bulbplattstång av stål - Mått, toleranser för form, dimensioner och vikt

Status: Gällande

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Stång och valstråd av stål (77.140.60)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled bulb flats - Dimensions and toleranceson shape, dimensions and mass

Artikelnummer: STD-20403

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-04-30

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 212170