Standard Svensk standard · SS-EN 10048

Varmvalsade smala band av stål - Toleranser för dimensioner och form

Status: Gällande

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape

Artikelnummer: STD-20068

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 28