Standard Svensk standard · SS-EN 10270-1:2011+A1:2017

Tråd av stål för mekaniska fjädrar - Del 1: Patenterad kalldragen olegerad fjädertråd av stål

Status: Gällande

Omfattning
1.1 This European Standard applies to patented cold drawn unalloyed steel wire of circular cross-section for the manufacture of mechanical springs for static duty and dynamic duty applications. 1.2 In addition to this European Standard, the general technical delivery requirements of EN 10021 are applicable.

Ämnesområden

Fjäderstål (77.140.25) Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027037

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-21

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 10270-1:2011