Standard Svensk standard · SS-EN 16117-2:2012

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av kopparhalt - Del 2: Elektrolytisk bestämning av koppar i material med kopparhalt högre än 99,80 %

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies an electrolytic method for the determination of the copper content of unalloyed copper materials with a copper content higher than 99,80 % (mass fraction) in the form of castings, wrought and unwrought products. Silver, if present, is co-deposited and is reported as copper. Approximately one-half of any selenium and tellurium present will co-deposit. Bismuth, if present, also interferes.

Ämnesområden

Koppar och kopparlegeringar (77.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Determination of copper content - Part 2: Electrolytic determination of copper in materials with copper content higher than 99,80 %

Artikelnummer: STD-88209

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-01

Antal sidor: 20