Standard Svensk standard · SS-EN 15025:2010

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av magnesiumhalt - Flamatomär absorptionsspektrometrimetod (FAAS)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of magnesium content of copper and copper alloys in the form of unwrought, wrought and cast products.

The method is applicable to products having magnesium mass fractions between 0,001 % and 0,20 %.

Ämnesområden

Koppar och kopparlegeringar (77.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Determination of magnesium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Artikelnummer: STD-74761

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-09

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-CEN/TS 15025:2006