Standard Svensk standard · SS-EN 14938-2:2010

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av Vismuthalt - Del 2: Flamatomär absorptionsspektrometrimetod (FAAS)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14938-2:2010

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av Vismuthalt - Del 2: Flamatomär absorptionsspektrometrimetod (FAAS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of the bismuth content of copper and copper alloys in the form of unwrought, wrought and cast products. The method is applicable to products having bismuth mass fractions between 0,01 % and 0,25 %.

Ämnesområden

Koppar och kopparlegeringar (77.120.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14938-2:2010

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av Vismuthalt - Del 2: Flamatomär absorptionsspektrometrimetod (FAAS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 624/AG 02

Internationell titel: Copper and copper alloys - Determination of bismuth content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Artikelnummer: STD-74759

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-05

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS-CEN/TS 14938-2:2007