Standard Svensk standard · SS-EN 604-1

Aluminium och aluminiumlegeringar - Gjutna smidesämnen - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser

Status: Gällande

Ämnesområden

Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10) Aluminiumprodukter (77.150.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-20825

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-06-13

Antal sidor: 10