Standard Svensk standard · SS-ISO 6695:2018

Cyklar - Vevlageraxlar och vevpartier med fyrkant passning - Monteringsdimensioner (ISO 6695:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6695:2018

Cyklar - Vevlageraxlar och vevpartier med fyrkant passning - Monteringsdimensioner (ISO 6695:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the dimensions for the assembly of cranks on bottom bracket spindles with square end fittings.

Ämnesområden

Axlar (21.120.10) Motorcyklar och mopeder (43.140) Cyklar (43.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6695:2018

Cyklar - Vevlageraxlar och vevpartier med fyrkant passning - Monteringsdimensioner (ISO 6695:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cyklar, SIS/TK 235

Internationell titel: Cycles - Pedal axle and crank assembly with square end fitting - Assembly dimensions (ISO 6695:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-80005491

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-07-13

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-ISO 6695