Standard Svensk standard · SS-ISO 6695:2018

Cyklar - Vevlageraxlar och vevpartier med fyrkant passning - Monteringsdimensioner (ISO 6695:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the dimensions for the assembly of cranks on bottom bracket spindles with square end fittings.

Ämnesområden

Axlar (21.120.10) Motorcyklar och mopeder (43.140) Cyklar (43.150)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cyklar, SIS/TK 235

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80005491

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-07-13

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-ISO 6695