Standard Svensk standard · SS-EN 1915-3:2004

Markutrustningar för flygplatser - Allmänna krav - Del 3: Metoder för vibrationsmätning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1915-3:2004+A1:2009

Omfattning
This European Standard deals with vibration reduction as a safety requirement. It also specifies the methods for determining the vibration emission transmitted to the whole body of drivers standing and/or seated on freely moveable GSE, when driving for purposes of type evaluation, declaration and methods of verifying vibration emission. The test results are not applicable to the determination of whole body vibration exposure of persons.

Ämnesområden

Flygplatsutrustning Vibrationer och stöt, vibrationsmätning Marktjänst- och underhållsutrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259

Internationell titel: Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 3: Vibration measurement methods and reduction

Artikelnummer: STD-37967

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-19

Antal sidor: 18

Ersätts av: SS-EN 1915-3:2004+A1:2009