Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9614-1

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer från bullerkällor medelst ljudintensitet - Del 1: Mätning i punkter (ISO 9614-1:1993)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9614-1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9614-1

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer från bullerkällor medelst ljudintensitet - Del 1: Mätning i punkter (ISO 9614-1:1993)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9614-1

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer från bullerkällor medelst ljudintensitet - Del 1: Mätning i punkter (ISO 9614-1:1993)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

Artikelnummer: STD-16616

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-05-05

Antal sidor: 48

Ersätts av: SS-EN ISO 9614-1:2009