Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 22002-4:2016

Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Del 4: Tillverkning av livsmedelsförpackningar (ISO/TS 22002-4:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 22002-4:2016

Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Del 4: Tillverkning av livsmedelsförpackningar (ISO/TS 22002-4:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna tekniska specifikation specificeras krav för att upprätta, införa och vidmakthålla grundförutsättningar (PRP) för att understödja att livsmedelssäkerhetsfaror förblir under kontroll vid tillverkning av livsmedelsför-packningar.Specifikationen gäller för alla organisationer, oavsett storlek eller komplexitet, som tillverkar livsmedelsför-packningar och/eller intermediära produkter. Specifikationen är inte utformad eller avsedd för användning i andra delar eller aktiviteter i livsmedelskedjan. ANM. 1 En organisation som producerar sina egna livsmedelsförpackningar (exempelvis blåser och formar flaskor från pre-forms eller formar/fyller/försluter aseptiska kartonger/påsar) får avgöra om denna tekniska specifikation ska tillämpas.Organisationer som tillverkar livsmedelsförpackningar är olika till sin natur, och en enskild organisation omfattas inte av alla krav som anges i denna tekniska specifikation. Varje organisation är skyldig att genomföra en dokumenterad faroanalys som innefattar alla krav. När undantag görs eller alternativa åtgärder genomförs måste dessa motiveras med faroanalysen. Denna tekniska specifikation är inte en ledningssystemsstandard utan är avsedd att användas av organisationer som tillverkar livsmedelsförpackningar och som vill införa grundförutsättningar (PRP) på ett sådant sätt att de uppfyller kraven som anges i ISO 22000. Denna tekniska specifikation är avsedd att användas i kombination med ISO 22000.ANM. 2 I denna tekniska specifikation innefattar begreppet livsmedel också drycker.

Ämnesområden

Livsmedelstekniska processer (67.020) Lantbruksprodukter Allmänt (67.040) Mjölkprodukter Allmänt (67.100.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 22002-4:2016

Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Del 4: Tillverkning av livsmedelsförpackningar (ISO/TS 22002-4:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Prerequisite programmes on food safety - Part 4: Food packaging manufacturing (ISO/TS 22002-4:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-8019714

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-02-11

Antal sidor: 28

Finns även på: SIS-ISO/TS 22002-4:2016