Standard Svensk standard · SS-EN 1998-1:2004/A1:2013

Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 1: Allmänna regler, seismisk påverkan och regler för byggnader

Status: Gällande

Omfattning
Complementary to Eurocodes 1 to 7 and 9. Additional provisions for the structural design of buildings and civil engineering works to be constructed in seismic regions where risk to life and/or risk of structural damage are required to be reduced. General requirements and rules for assessment of seismic actions and combinations with other actions. General rules for earthquake resistant design of buildings and specific rules for buildings and elements constructed with each of the various structural materials.

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 8, Jordbävningsresistenta konstruktioner (91.070.08) Skak- och vibrationsskydd (91.120.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

Artikelnummer: STD-89063

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-02-25

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN 1998-1:2004