Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14063:2010

Miljöledning - Miljökommunikation - Vägledning och exempel (ISO 14063:2006)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard ger organisationer vägledning om allmänna principer, policy, strategi och aktivitet i samband med såväl intern som extern miljökommunikation. Den använder beprövade och väletablerade tillvägagångssätt för kommunikation, anpassade till de särskilda förhållanden som existerar inom miljökommunikation. Den kan tillämpas av alla organisationer oberoende av storlek, läge, struktur, aktiviteter, produkter och tjänster, oberoende av om det finns ett infört miljöledningssystem eller inte.

Denna internationella standard är inte avsedd att användas som en kravstandard för certifierings- eller registreringsändamål eller för att upprätta några andra krav på överensstämmelse med miljöledningssystem. Den kan användas tillsammans med alla andra standarder inom ISO 14000-serien eller på egen hand.

ANM. 1 En referenstabell till ISO 14000-serien återges i bilaga A.

ANM. 2 ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024 och ISO 14025 tillhandahåller specifika verktyg och vägledning för miljökommunikation relaterat till produktmärkning och produktdeklarationer.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples (ISO 14063:2006)

Artikelnummer: STD-74176

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-24

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-ISO 14063:2006