Standard Svensk standard · SS-EN 16001:2009

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 50001:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16001:2009

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar krav för upprättande, införande, underhåll och förbättring av ett energiledningssystem. Ett sådant system tar hänsyn till lagar och andra krav som organisationen berörs av. Det ger organisationen möjlighet att systematiskt verka för ständig förbättring av energieffektiviteten.Standarden anger kraven för ständig förbättring i form av mer effektiv och hållbar energianvändning, oberoende
av energityp. Standarden i sig anger inte några kriterier för energiprestandaDenna standard är tillämpbar på organisationer som avser att förvissa sig om att verksamheten följer energipolicyn och som vill påvisa för andra att den efterföljs. Detta kan bekräftas genom en egen utvärdering och redovisning av överensstämmelse med kraven eller genom att låta en utomstående organisation certifiera energiledningssystemet.

Ämnesområden

Energiledningssystem (04.010) Ledningssystem för miljö (04.100) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16001:2009

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-70238

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-07-09

Antal sidor: 68

Ersätter: SS 627750 , SS 627750

Ersätts av: SS-EN ISO 50001:2011