Standard Svensk standard · SMS 3022

Sanitetsarmatur - Anslutningsändar. Inlopp

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 200

Ämnesområden

Ytaktiva ämnen (71.100.40) Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Sanitary valves. Body end connection. Inlet

Artikelnummer: STD-3204

Utgåva: 1

Fastställd: 1975-11-15

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN 200